NASZE MALUCHY STAJĄ SIĘ UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1