Budka lęgowa dla sikorek

Najnowsze badania naukowców z uniwersytetu w Lublinie dowodzą, że sikorki najskuteczniej walczą ze szkodnikami nękającymi miejskie tereny zielone. Wydział Gospodarki Komunalnej zaplanował skorzystać z pomocy ptaków w walce ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Żeby zwiększyć populację sikorek należy stworzyć im sprzyjające warunki bytowania poprzez zwiększenie miejsc lęgowych.
W związku z powyższym 25 maja br. ogłoszono konkurs na wykonanie budek lęgowych dla sikorek, który został skierowany do 15 gorzowskich szkół podstawowych.
Celem konkursu jest kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań, uwrażliwienie na problemy ochrony środowiska oraz zdobycie umiejętności manualnych
i konstruktorskich.
W konkursie wzięły udział budki wykonane przez uczniów. Zgłoszone w Wydziale do 20 października br. Wpłynęło 92 sztuki budek lęgowych wykonanych przez uczniów
7 Szkół Podstawowych: nr 1, 6, 10, 11. 13. 17 oraz 21. Dla zwycięzców konkursu zostały przewidziane nagrody:
Szkoła Podstawowa nr 1 - nagroda główna
odtwarzacz DVD dla zwycięskiej szkoły

ufundowany przez firmę AUTO-BIS z Gorzowa Wlkp.,
wyróżnienia dla 23 uczniów w postaci koszulek, polarów, albumów i malowanek.
Wszystkie budki zostaną rozwieszone w parkach i na skwerach miejskich
wiosną 2007 r.