Wycieczka do Wielkopolskiego Parku Narodowego

Autokar pełen uczniów naszej szkoły - członkowie LOP wraz z opiekunem p. Izabelą Głowacką popędził do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Flora jest tam wspaniała, urozmaicona. Występuje tu około 1120 gatunków roślin. Wiele roślin podlega ustawowej ochronie. Rzeźba terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego charakteryzuje się obecnością szeregu form polodowcowych. Południowa część Parku graniczy z rozległą pradoliną Warciańsko - Odrzańską. Największą powierzchnię parku zajmuje falista, bądź płaska wysoczyzna morenowa. Park Narodowy jest największą formą ochrony przyrody w Polsce. Obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej. Wielkopolski Park Narodowy jest najbardziej atrakcyjnym terenem położonym w sąsiedztwie Poznania. Od 2 czerwca 1998 roku w siedzibie WPN w Jeziorach czynny jest Ośrodek Muzealno - Dydaktyczny, w skład którego wchodzą Muzeum Przyrodnicze, sala audiowizualna, cztery ścieżki dydaktyczne i terenowa stacja edukacyjna. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek..