ZEBRANIA

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Terminarz  zebrań z rodzicami

Rozkład gabinetów klasy 4 – 7

13.09.2017

zebrania z rodzicami klas 0 – III

14.10.2017

zebrania z rodzicami klas IV – VII

18.10.2017

zebrania z rodzicami klas 0 – III

19.10.2017

zebrania z rodzicami klas IV - VII

22.11.2017

zebrania z rodzicami klas 0 – III

23.11.2017

zebrania z rodzicami klas IV - VII

17.01.2018

zebrania z rodzicami klas 0 – III

18.01.2018

zebrania z rodzicami klas IV –VII – powiadomienie
o przewidywanych ocenach semestralnych

28.02.2018

zebrania z rodzicami klas 0 – III (podsumowanie semestru)

01.03.2018

zebrania z rodzicami klas IV –VI (podsumowanie semestru)

11.04.2018

zebrania z rodzicami klas 0 – III

12.04.2018

zebrania z rodzicami klas IV - VII

16.05.2018

zebrania z rodzicami klas 0 – III

17.05.2018

zebrania z rodzicami klas IV –VI – powiadomienie
o przewidywanych ocenach rocznych

klasa

wychowawca

godzina

gabinet

4a

p. R. Jordan

16.30

27

4b

p. A. Rurek

17.30

25

4c

p. D. Przybysz

16.00

18

4d

p. M. Gracz

17.00

57

5a

p. K. Borowski

17.00

19

5b

p. M. Blatkiewicz

17.00

22

5c

p. D. Ibusz-Gizal

17.00

11

6a

p. A. Rurek

16.30

25

6b

p. D. Przybysz

17.30

18

6c

p. I. Głowacka

17.00

26

7a

p. I. Sulińska

17.00

21

7b

p. W. Kawecka

17.00

15

7c

p. K. Stróżyk

16.30

31

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2017/2018

Świetlica szkolna czynna od 800 - 1500

14.10.2017

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

30.04.2018

dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – odpracowany 03.03.2018 (sobota)

02.05.2018

dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – odpracowany 07.04.2018 (sobota)

04.05.2018

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.06.2018

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 zimowa przerwa świąteczna:

27.12, 28.12, 29.12,

Wiosenna przerwa świąteczna:

29.03, 30.03, 03.04

W tych dniach świetlica szkolna czynna
od 800 – 1500.