ZEBRANIA

ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Terminarz  zebrań z rodzicami

Rozkład gabinetów klasy 4 – 7

05.09.2018

zebrania z rodzicami klas i – III

06.09.2018

zebrania z rodzicami klas IV – VIIi

17.10.2018

zebrania z rodzicami klas i – III

18.10.2018

zebrania z rodzicami klas IV - VIIi

21.11.2018

zebrania z rodzicami klas i – III

22.11.2018

zebrania z rodzicami klas IV - VIIi

30.01.2019

zebrania z rodzicami klas i – III

31.01.2019

zebrania z rodzicami klas IV –VIIi

13.03.2019

zebrania z rodzicami klas i – III

14.03.2019

zebrania z rodzicami klas IV –VIIi

15.05.2019

zebrania z rodzicami klas i – III

16.05.2019

zebrania z rodzicami klas IV –VIIi – powiadomienie
o przewidywanych ocenach rocznych

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w roku szkolnym 2018/2019

02.11.2019r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
02.05.2019r. dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – odpracowany 23.02.2019r. (sobota)

15, 16, 17.04.2019r.

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII (egzamin ósmoklasisty)
03.06.2019r. Dzień Dziecka, dzień sportu – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

klasa

wychowawca

godzina

gabinet

1a p. Alina Rusek

16.30

6
1b p. Joanna Szambelan

16.30

8
1c p. Anna Jaszewska

16.30

9
2a p. Anna Wawrzkiewicz

16.30

3
2b p. Alicja Sinior

16.30

1
2c p. Marta Szymkieiwcz

16.30

świetlica
3a p. Anna Bajsarowicz

16.30

7

4a

p. Anna Tessmann

17.00 19

4b

p. Katarzyna Guz

17.00 58

4c

p. Karina Kawecka

17.00 17

4d

p. Grzegorz Gracz

17.00

26

5a

p. Renata Jordan

17.00

9

5b

p. Aneta Rurek

17.30

27

5c

p. Dorota Przybysz

16.30

18
5d

p. Małgorzata Gracz

17.00 6

6a

p. Kamil Borowski

17.00

3

6b

p. Wioletta Kawecka

16.30

15

6c

p. Dorota Ibusz-Gizal

17.00

11

7a

p. Aneta Rurek

16.30

27

7b

p. Dorota Przybysz

17.30

18
7c p. Izabela Głowacka 17.00 25
8a p. Iwona Sulińska 17.00 21
8b

p. Wioletta Kawecka

17.30 15

8c

p. Krystyna Stróżyk

17.00

57

Nauczyciele przedmiotów bez wychowawstwa dyżur od godziny 16.00 - 17.00