DOKUMENTY SZKOŁY
STATUT SZKOŁY
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE
OCENIANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z HISTORII
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MUZYKI
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PLASTYKI
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII