Grono Pedagogiczne

Nazwisko imię

Przedmiot nauczany

Bajsarowicz Anna

edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia, psychoedukacja

Boguta Jerzy

wychowanie fizyczne

Borowski Kamil język angielski

Buchmiet Iwona

dyrektor, informatyka

Chajrych Ewa język angielski

Cholawo Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

Flis Tomasz

bibliotekarz, język polski, historia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

Gireń Justyna

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, teologia

Gracz Małgorzata wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy, oligofrenopedagogika
Guz Katarzyna język angielski

Ibusz – Gizal Dorota

historia, technika

Jaszewska Anna

edukacja wczesnoszkolna, edukacja europejska, WOS, terapia pedagogiczna, pomoc pedagogiczna, oligofrenopedagogika

Jordan Renata  kierownik świetlicy, język polski, historia, terapia pedagogiczna

Kaszczyńska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna

Kawecka Wioletta

język polski

Krysiak Urszula

religia

s. Kubik Zdzisława

religia

Maj - Szeleszkiewicz Jagienka edukacja przedszkolna,
Maliszewska Irena edukacja przedszkolna,

Mike Danuta

język polski, etyka, bibliotekoznawstwo, pedagogika specjalna

Nowacka Paulina edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

Palicka Edyta

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, logopedia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,

Pilczuk Barbara

z-ca dyrektora, wychowanie fizyczne

Popko Monika nauczyciel świetlicy

Przybysz Dorota

matematyka, informatyka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, e-nauczanie

Rurek Aneta

wychowanie fizyczne, przyroda

Rusek Alina

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, matematyka,

Sinior Alicja

edukacja wczesnoszkolna

Stróżyk Krystyna

muzyka, plastyka

Sulińska Iwona

matematyka

Szambelan Joanna

edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, oligofrenopedagogika

Szydełko Marta nauczyciel świetlicy, logopeda klas "0"

Szymkiewicz Marta

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, matematyka, oligofrenopedagogika

Ślubarska Joanna nauczyciel świetlicy