Grono Pedagogiczne

Nazwisko imię

Przedmiot nauczany

Bajsarowicz Anna

edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia, psychoedukacja

Berkyta Olha

język angielski klasy I - III

Blatkiewicz Małgorzata

język polski

Boguta Jerzy

wychowanie fizyczne

Borowski Kamil

język angielski

Buchmiet Iwona

dyrektor, informatyka

Chajrych Ewa

język angielski

Chmiel Jarosław

informatyka, zaj. komputerowe

Cholawo Grażyna

edukacja wczesnoszkolna

Gireń Justyna

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna, teologia

Głowacka Izabela

przyroda, wdż.

Gracz Małgorzata

wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy, oligofrenopedagogika

Guz Katarzyna

język angielski

Ibusz – Gizal Dorota

historia, technika

Janiak Joanna

nauczyciel świetlicy

Jaszewska Anna

edukacja wczesnoszkolna, edukacja europejska, WOS, terapia pedagogiczna, pomoc pedagogiczna, oligofrenopedagogika

Jordan Renata

 kierownik świetlicy, język polski, historia, terapia pedagogiczna

Kaczmarczyk Magdalena

język niemiecki

Kamczyc Joanna

nauczyciel świetlicy

Kaszczyńska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, rewalidacja

Kawecka Wioletta

język polski

Kawecka Karina

nauczyciel świetlicy,

Kolczyńska Adrianna

plastyka

Kołt Katarzyna

fizyka

Kościukiewicz Karolina

biologia

Krysiak Urszula

religia

s. Kubik Zdzisława

religia

Lasota –Gabryś Barbara

matematyka

Maliszewska Irena

edukacja przedszkolna,

Markiewicz Katarzyna

technika

Mike Danuta

język polski, etyka, bibliotekoznawstwo, pedagogika specjalna

Nowacka Paulina

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika

Palicka Edyta

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna, logopedia, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,

Pilczuk Barbara

z-ca dyrektora, wychowanie fizyczne

Podgórska Bożena

chemia

Przybysz Dorota

matematyka, informatyka, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, e-nauczanie

Rurek Aneta

wychowanie fizyczne, przyroda

Rusek Alina

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, matematyka,

Sinior Alicja

edukacja wczesnoszkolna

Stróżyk Krystyna

muzyka, plastyka

Sulińska Iwona

matematyka

Szambelan Joanna

edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, oligofrenopedagogika

Szymkiewicz Marta

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, matematyka, oligofrenopedagogika

Tessman Anna

język polski

Wawrzkiewicz Anna

edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna

Wiszczuk Iwona

doradztwo zawodowe

Zapart Paweł

geografia

Żmurko Gabriela

edukacja przedszkolna,