WAŻNE DATY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Harmonogram zebrań 2018/2019

14.12.2018r.

– zespól klasyfikacyjny

12.12. – 14.12.2018r.

– rekolekcje

24.12.2018 – 01.01.2019r.

– przerwa świąteczna

do 04.01.2019r.

– wystawianie ocen

07.01.2019r.

– rada klasyfikacyjna

11.01.2019r.

– apel podsumowujący

14.01 – 27.01.2019r.

– ferie zimowe

15, 16, 17.04.2019r.

– egzamin ósmoklasisty

18.04 – 23.04.2019r.

– wiosenna przerwa świąteczna

03.06.2019r.

– Dzień Dziecka, Dzień Sport

do 10.06.2019r.

– wystawianie ocen

13.06.2019r.

– rada klasyfikacyjna

21.06.2019r.

– zakończenie roku szkolnego

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2019r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.05.2019r.

dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych – odpracowany 23.02.2019r. (sobota)

15, 16, 17.04.2019r.

dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII (egzamin ósmoklasisty)

03.06.2019r.

Dzień Dziecka, dzień sportu – dzień wolny od zajęć dydaktycznych