PEDAGOG SZKOLNY

ROK SZKOLNY 2014 - 2015


PROFILAKTYKA – DZIAŁANIA, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLIŚMY

„Uczeń na medal. Klasa na medal” – warsztaty dla klas pierwszych prowadzone przez pedagoga szkolnego (październik);

„Pedagog szkolny - w czym może mi pomóc” - spotkania z p. pedagog w kl. I oraz w kl. IV (październik/listopad);

„Poznajemy zawody i drogi kształcenia” – zajęcia dla kl. VI prowadzone przez specjalistów Poradni Psych.  – Pedagogicznej (październik);

„Poprawa komunikacji w klasie” – zajęcia integracyjne dla klas IV z udziałem psychologów Poradni Psych. - Pedagogicznej (październik);

„Profilaktyka uniwersalna dotycząca zagrożeń uzależnieniem od Internetu” – warsztaty w kl. III oraz w kl.V prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień (cykliczne spotkania listopad/grudzień);

„Profilaktyka uzależnień” -  warsztaty prowadzone przez pedagoga szkolnego w klasach IV oraz konkurs plastyczny dla klas IV-VI (listopad/grudzień).