PLAN LEKCJI UCZNIÓW 

rok szkolny 2017/2018

KLASA I A

KLASA I B KLASA I C    
KLASA II A        
KLASA III A KLASA III B KLASA III C KLASA III D KLASA III E
KLASA IV A KLASA IV B KLASA IV C KLASA IV D  
KLASA V A KLASA V B KLASA V C    
KLASA VI A KLASA VI B KLASA VI C    
KLASA VII A KLASA VII B KLASA VII C