PLAN LEKCJI UCZNIÓW 

rok szkolny 2018/2019

KLASA I A

KLASA I B KLASA I C    
KLASA II A KLASA II B KLASA II C    
KLASA III A        
KLASA IV A KLASA IV B KLASA IV C KLASA IV D  
KLASA V A KLASA V B KLASA V C KLASA V D  
KLASA VI A KLASA VI B KLASA VI C    
KLASA VII A KLASA VII B KLASA VII C    
KLASA VIII A KLASA VIII B KLASA VIII C