Regulaminy

1. Regulamin Rady Rodziców

2. Regulamin dyżurów nauczycieli

3. Regulamin działalności rady pedagogicznej

4. Szkolny program wychowawczy

5. Szkolny program profilaktyki

5. Regulamin pracy

6. Regulamin przyznawania stypendiów

7. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

8. Regulamin udostępniania podręczników  szkolnych