UWAGA RODZICE !!!

 PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Informacja o naborze wniosków - stypendia_szkolne_2016-2017 word
Informacja o naborze wniosków - stypendia_szkolne_2016-2017 pdf
Wskazówki dotyczące realizacji stypendiów i zasiłków szkolnych word
Wskazówki dotyczące realizacji stypendiów i zasiłków szkolnych pdf
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego word
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego pdf