Świetlica szkolna czynna jest
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 16:30

   

Świetlica usytuowana jest na parterze budynku szkolnego z łatwym dostępem dla dzieci
i rodziców. Dysponujemy salą do zajęć zabaw oraz stołówką.

Nasze pomieszczenia urządzone są estetycznie, funkcjonalnie i bezpiecznie.
Wyposażone są w niezbędny sprzęt i pomoce
do prawidłowego funkcjonowania: tablicę, telewizor, kino domowe, DVD, wieżę, duży zestaw gier tematycznych, logicznych, edukacyjnych,  klocki, sprzęt sportowy, zestaw książek i czasopism dla dzieci, pomoce do zajęć plastycznych.
Spędzanie czasu w świetlicy ma sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci, dlatego też prowadzone są następujące zajęcia:

 • Artystyczne, (plastyczne, muzyczne)

 • Czytelnicze

 • Rozwijające horyzonty umysłowe (testy, łamigłówki , krzyżówki)

 • Gry i zabawy ruchowe

 • Zajęcia kulinarne

 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: ( DVD)

 • Doskonalące i utrwalające zdobytą wiedze( pomoc nauczycieli w odrabianiu zadań domowych oraz pomoc w pokonywaniu pojawiających się trudności)

 • Wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne,

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi

 • Konkursy szkolne, międzyszkolne

 • Imprezy okolicznościowe

Dzieci uczęszczające do świetlicy traktowane są podmiotowo, mają możliwość wyboru proponowanych zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oprócz codziennego rozkładu dnia, zajęcia w świetlicy są prowadzone zgodnie z porządkiem tygodniowym.

Poniedziałek - gawędy związane z realizacją tematu tygodnia, opowiadania, wiersze, inscenizacje.
Wtorek - zajęcia sportowe, wycieczki, spacery, gry terenowe.
Środa - zajęcia muzyczno - taneczne.
Czwartek  - zajęcia plastyczno – techniczne „Artystyczna Jedynka”,  zmiana dekoracji, urządzanie wystaw.
Piątek – zajęcia czytelnicze, gry i zabawy, podsumowanie tygodnia.

W pierwszy czwartek miesiąca organizowane są zajęcia kulinarne „ Zdrowe danie - dziecięce gotowanie”

Zapraszamy

 
Rok szkolny 2015 - 2016
Rok szkolny 2014 - 2015
Archiwum 2013 - 2014
Archiwum 2012-2013
Karta zapisu
 
 
 

W świetlicy prace dydaktyczną realizują:
p. Renata Jordan – kierownik świetlicy,
nauczyciel świetlicy
p. Joanna Kamczyc - nauczyciel świetlicy

p. Joanna Ślubarska - nauczyciel świetlicy

p. Małgorzata Gracz - nauczyciel świetlicy

Tańce:

Poniedziałek: 13 – 13.30

Wtorek : 12. 40 – 13.10

Piątek : 13.30 – 14.00   

Zajęcia sportowe:

Wtorek: 13.30 – 14.15

Czwartek: 12.40 -13.25