Świetlica

Świetlica usytuowana jest na parterze budynku szkolnego z łatwym dostępem dla dzieci i rodziców. Dysponujemy salą do zajęć zabaw oraz stołówką. Nasze pomieszczenia urządzone są estetycznie, funkcjonalnie i bezpiecznie. Wyposażone są w niezbędny sprzęt i pomoce do prawidłowego funkcjonowania: tablicę, telewizor, kino domowe, DVD, wieżę, duży zestaw gier tematycznych, logicznych, edukacyjnych, klocki, sprzęt sportowy, zestaw książek i czasopism dla dzieci, pomoce do zajęć plastycznych.

Spędzanie czasu w świetlicy ma sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci, dlatego też prowadzone są następujące zajęcia:

 • Artystyczne, (plastyczne, muzyczne)
 • Czytelnicze
 • Rozwijające horyzonty umysłowe (testy, łamigłówki , krzyżówki)
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: ( DVD)
 • Doskonalące i utrwalające zdobytą wiedze( pomoc nauczycieli w odrabianiu zadań domowych oraz pomoc w pokonywaniu pojawiających się trudności)
 • Wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne,
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Konkursy szkolne, międzyszkolne
 • Imprezy okolicznościowe

Dzieci uczęszczające do świetlicy traktowane są podmiotowo, mają możliwość wyboru proponowanych zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oprócz codziennego rozkładu dnia, zajęcia w świetlicy są prowadzone zgodnie z porządkiem tygodniowym.

Poniedziałek - gawędy związane z realizacją tematu tygodnia, opowiadania, wiersze, inscenizacje.

Wtorek - zajęcia sportowe, wycieczki, spacery, gry terenowe.

Środa - zajęcia muzyczno - taneczne.

Czwartek - zajęcia plastyczno – techniczne „Artystyczna Jedynka”, zmiana dekoracji, urządzanie wystaw.

Piątek – zajęcia czytelnicze, gry i zabawy, podsumowanie tygodnia.

W pierwszy czwartek miesiąca organizowane są zajęcia kulinarne „ Zdrowe danie - dziecięce gotowanie”

Zapraszamy

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:30 .

W świetlicy prace dydaktyczną realizują:

 • p. Renata Jordan – kierownik świetlicy, nauczyciel świetlicy
 • p. Joanna Kamczyc - nauczyciel świetlicy
 • p. Joanna Ślubarska - nauczyciel świetlicy
 • p. Małgorzata Gracz - nauczyciel świetlicy

Tańce:

Poniedziałek: 13 – 13.30

Wtorek : 12. 40 – 13.10

Piątek : 13.30 – 14.00

Zajęcia sportowe:

Wtorek: 13.30 – 14.15

Czwartek: 12.40 -13.25